You are here:   Home - ฮวงจุ้ยคลาสสิค ฮวงจุ้ย พลังชี่ปาจื้อ เกจิอาจารย์ > สุขภาพดี > พลังจักรวาล ที่ควรรู้และเข้าใจ และคุณประโยชน์
การทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ แบบหยินหยาง
การดูแลรักษาสุขภาพ ในทางการแพทย์แผนจ...
หลีกเลี่ยงอาถรรพณ์ การซื้อที่ดินที่มีต้นโพธิ์ ต้นไทรใหญ่
หากท่านกำลังมองหาที่ดิน หรือกำลังจะเ...
พลังจักรวาล ที่ควรรู้และเข้าใจ และคุณประโยชน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย trenet   
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2008 เวลา 15:22

POU3.JPGความเจริญก้าวหน้า และเทคโนโลยี่แม้จะล้ำหน้าเพียงใด แต่ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า ความเจ็บไข้ ได้ป่วยก็ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน ถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ทำให้ความเกิดทุกข์ใจขึ้น วิตกและกังวล และได้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ พลังจักรวาล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทำให้ท่านสามารถพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข วิชาพลังจักรวาล ไม่ใช่วิชาที่แปลกใหม่แต่อย่างใด บางท่านอาจจะไม่ทราบ หรือทราบมาบ้างแล้วเพียงผิวเผินเท่านั้น

POUI.JPGวิชาพลังจักรวาล จากคำบอกเล่าของอาจารย์ เลือง มินห์ ด๋าง (ปัจจุบันท่านเสียแล้ว) ผู้สืบทอดวิชา พลังจักรวาลสมัยใหม่ ได้นิยามกว้างๆ ว่า พลังจักรวาลเป็นศาสตร์แห่งการบำบัด โดยได้รับการแนะนำชี้แนะจากท่าน ดาศิลา นาราดา เป็นพระสงฆ์ชาวศรีลังกาได้ชี้นำการแสวงหาจิตวิญญาณ และถ่ายทอดความรู้การทำสมาธิ และวิธีการดูดซับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในจักรวาลมาสู่ร่างกาย และสามารถส่งผ่านพลังงานไปช่วยเหลือผู้คน ด้วยจิตที่ปรารถนาดี

วิชาพลังจักรวาลน่าจะเป็นวิชาโบราณ เมื่อหลายพันปีมาแล้ว เพราะหลักการมีแทรกอยู่ในศาสตร์โบราณหลายแขนง เช่น ศาสตร์ของพระในยุคไอยคุปต์ ปรากฏในจิตรกรรมในมหาปิรามิดที่กีซา ศาสตร์ในการบำเพ็ญตะบะของพราหมณ์ หลักการทำสมาธิในพุทธศาสนา

หลักการของวิชาพลังจักรวาลเบื้องต้นคือ
ในร่างกายของมนุษย์มีจุดสำคัญ ตามแนวกระดูกสันหลัง 7 จุดหลัก และมีจุดย่อยอีกมากมาย แต่เบื้องต้นเอาแค่ จุดสำคัญ 7 จุดนี้ก่อน เราเรียกจุดสำคัญนี้ว่า ?จักระ? แปลว่าประตู หรือจุดหมุน

POWERU.JPG
จักระ 1 เป็นส่วนที่อยู่ลับที่สุด
ตั้งอยู่ระหว่างทวารหนักและอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของไฟศักดิ์สิทธิ์ จุดนี้จะเปิดเองเมื่อทุกอย่างพร้อมจะเกิดครั้งเดียวและเร็วมาก เป็นความระลึกรู้ร้อนเร็วจากจักระ 1 ผ่านจักระ 2, 3, 4, 5, 6 และทะลุจักระ 7เรียกว่า "สุหุมมะ" ในภาษาสันสกฤต หรือ "กุณฑลินี" ซึ่งหมายถึง ไฟที่พุ่งขึ้นคล้ายกับตัวงูที่กำลังเลื้อยขึ้นสู่สมอง

โดยมากแล้วผู้ฝึกพลังจักรวาล มักถูกห้ามเรื่องกระตุ้นจักระ 1 เพราะมันอันตรายมาก เอาเป็นว่าเริ่มฝึกพลังจักรวาลเสียก่อนเถอะ ถ้ามีวาสนาจักระหนึ่งสำแดงแล้ว จะรู้ในสิ่งที่น้อยคนนักจะรู้....น่าสนกว่าโครงการ CERN นี่เด็กๆ ไปเลย


จักระ 2 จักระนี้ตั้งอยู่ปลายกระดูกก้นกบ
ทำหน้าที่ควบคุมพลังที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ และควบคุมสุขภาพ และพลังภายในกาย ถ้าผู้ใดหมกมุ่ลุ่มหลงในกามตัณหา จะสูญเสียพลังไปอย่างไม่สามารถทดแทนได้ แต่ถ้ารู้วิธีกักเก็บพลังจักระนี้ จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว และจะพัฒนาไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา


จักระ 3 จักระนี้อยู่แนวกระดูกสันหลังระดับเอว
ทำหน้าที่ควบคุมระบบย่อยอาหารทั้งหมด การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย การผลิตเม็ดโลหิตใหม่ จักระนี้ควบคุมอวัยวะภายในให้ทำงานอย่างสมดุล


จักระ 4 จักระนี้อยู่แนวกระดูกสันหลังในระดับหัวใจ
ทำหน้าที่กำหนดจิตแห่งความเมตตากรุณา ความบริสุทธิ์ ความมีคุณธรรม ความรัก จักระนี้เป็นหลักธรรมของพุทธศาสนิกชน เมื่อจักระนี้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ จะเกิดการหมุนอย่างรวดเร็ว และสั่นสะเทือนสามารถปลดปล่อยมนุษย์ ให้หลุดพ้นจากกรรมได้มาก


จักระ 5 จักระนี้อยู่บริเวณกระดูกต้นคอ
มีหน้าที่ควบคุมระบบการหายใจ รวมถึง จมูก ปอด คอ ผิวหนัง และยังแสดงถึงกรรมเก่าในอดีตชาติ การแสวงหาจิตวิญญาณ การยอมรับและการชดใช้กรรม


จักระ 6 อยู่กลางหน้าผากเหนือหว่างคิ้ว
เรียกว่า "ตาที่สาม" ประสาทสัมผัสที่ 6 หรือตาทิพย์ การจะใช้ตาที่สามได้ ต้องมีพลังภายในกายสูงมาก เพราะจักระนี้จะหมุนแรงเร็วและนิ่ง ต้องมีสมาธิมาก สามารถขจัดอวิชชา รู้ทุกสิ่งที่อยากรู้ มีความสามารถในการรู้ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต รู้ความลับของฟ้า เก่งโหราศาสตร์ สามารถเคลียร์สิ่งเลวร้าย ภัยพิบัติภูตผีปีศาจ ตาที่สามจึงเป็น อัญมณีล้ำค่าสำหรับผู้แสวงหาจิตวิญญาณ


จักระ 7 อยู่ส่วนบนสุดกลางศีรษะ
จักระนี้เป็นตัวรับพลังงานจากทุกสรรพสิ่งในเอกภพ ถ้าจักระนี้เปิดสมบูรณ์จะรู้สึกถึงการหมุน


ในการทำสมาธิในวิชาพลังจักรวาล
ก็เหมือนการทำสมาธิในพุทธศาสนาทุกประการ และในการทำสมาธิในหลักศาสนาพุทธก็มีหลายวิธี แล้วแต่เราจะสืบสายมาจากพระอรหันต์สาวกท่านใดล้วนไม่ผิด เพียงแต่เมื่อทำสมาธิแล้วต้องเกิดปัญญา และขจัดอวิชชาได้ ไม่ได้เพียงแต่แค่จับลมหายใจมันต้องลึกลงไปอีก.....ยาวพอเหอะ


การเรียนพลังจักรวาลนั้น แต่ละคนจะได้ผลไม่เหมือนกัน
แล้วแต่วาสนา แล้วแต่สัญญาเดิมที่ผูกพันแต่อดีต บางคนนำไปรักษาโรคแก่ตนเองและผู้อื่น บางคนนำไปใช้ในการหยั่งรู้ขจัดอวิชชา การจัดระเบียบความคิด การใช้พลังงานจากจิตใต้สำนึก


ปัจจุบันมีการเปิดการสอนอยู่มากในประเทศไทย และมีหลายระดับ และในระดับสูงมีการอบรมในต่างประเทศด้วย การเรียนระดับต้น ระดับ 1-4 เน้นการเรียนเพื่อรักษาโรคดูแลตัวเองและคนที่รักในครอบครัว และในระดับสูงขึ้นจะเน้นการฝึกจิต การพัฒนาจักระ การหมุนจักระ การรวมจักระ 6 และ 7 ให้เป็นหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ทุกคนที่เห็นผล มันขึ้นอยู่กับสัญญาเดิม โดยมาต่อยอด หรือฟื้นฟูทบทวนในชาตินี้ และราคาค่าเรียนสูงมาก (หลายหมื่น สมัย 10 ก่วาปีก่อน) ถ้าเป็นระดับ Advance (เป็นแสนครับ ต้องไปเรียนต่างประเทศ)

แต่ก่อนอาจารย์ใหญ่ผู้เผยแพร่วิชาพลังจักรวาลคือ อาจารย์ เลือง มินห์ ด๋าง เป็นชาวเวียดนามปัจจุบันท่านล่วงลับไปแล้ว และผมก็เรียนกับท่านฯ โดยผ่านมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ถ้าสนใจลองติดต่อได้ที่ 68/747 ถนนรัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 029699161-2 fax. 02-969-9166 ในระดับสูงเพียงพอที่จะพัฒนาจักระทุกจักระให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผมเห็นแต่ประโยชน์ตามควรแก่กำลังตน ถ้ามีโอกาสได้เรียนก็ไม่เสียหายเหมือนอัญมณีประดับชีวิต และเป็นจุดเริ่มในการศึกษาศาสตร์แขนงอื่นได้รวดเร็วเพียงลัดนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ วิชาดวงธรรม การเรียนวิปัสสนากรรมฐาน ฯลฯ


การเรียนวิชาอะไรจะก้าวหน้าไม่ได้
ถ้าเราขาดความเข้าใจ และมีเหตุผลมากมายที่ไม่เข้าใจ แต่จากประสบการณ์ของตนเองที่มีความสามารถในพลังจักรวาล สามารถขจัดความไม่เข้าใจได้รวดเร็วอย่างน่าแปลกใจ อย่างการเรียนโหราศาสตร์นั้น ด้วยความอยากรู้ในความสามารถของผู้สอน ในการหยั่งรู้อนาคตของตนเองและผู้อื่น ว่ามหัศจรรย์ยิ่งนักพยายามหาที่เรียนก็พอมีบ้าง ปรากฏว่าคนสอนไม่เป็นวิชาโหราศาสตร์ เป็นแค่คนอ่านหนังสือมาก และลักจำชาวบ้านมาเล่าต่อ แทนที่จะได้ความรู้กลับเสียเวลา แถมยังต้องเอาความสามารถที่มีอยู่เพราะพลังจักรวาลไปช่วยเขาเสียอีกแม่นั่นเลยสบายไป พอมาพิจารณาวิชาโหราศาสตร์ด้วยตัวเอง ใช้วิชาพลังจักรวาลและได้วิชาดวงธรรม ของหลวงพ่อเสกสรรค์ ก็พอที่จะแสดงวิชาโหราศาสตร์บน www.kaejiarjan.com นอกจากนี้ยังขจัดความไม่รู้ในหลายวิชา ที่ไม่นึกว่าจะได้เรียนรู้.... เล่ายาก อยากเล่านะ แต่เดี่ยวจะว่าโฆษณาเกินจริง เอาเป็นว่าใครได้พลังจักรวาลจริงๆ เก่งก็แล้วกัน   น่าเรียนครับ 


อ.ตรีเนตร  3/10/2551
Kaejiarjan... Truth Difference

 
Tags : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยชีวิต & สุขภาพ, นมโยเกิร์ต, โยเกิร์ต, ดีท็อกซ์, อาหารเพื่อสุขภาพ, เม็ดบัว, การดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยโยเกิร์ต 

ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ เพื่อความรู้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา และขอสงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปใช้เพื่อธุรกิจ การค้า และห้ามแก้ไขดัดแปลงใดๆ อันเป็นการละเมิด


 

 

สนใจติดต่อ-สอบถาม พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ได้ที่       info@kaejiarjan.com

บทความ ข้อเขียน ที่มีในเว็บเกจิอาจารย์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หากนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจการค้า